Julgeolekupoliitika

Infoturbe põhipoliitika

Me (Scqr Inc.) kaitseme klientide antud infovarasid selliste ohtude eest nagu õnnetused, katastroofid ja kuriteod. Ettevõtte infoturbe parandamiseks töötame järgmise poliitikaga.
image

1. Juhtimisvastutus

Anname endast parima, et juhtkonna initsiatiivil süsteemselt ja pidevalt infoturbet parandada.

2. Sisemise süsteemi täiustamine

Panime paika infoturbereeglid.

3. Staapide jõupingutused

Pingutame infoturbeks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks.

4. Juriidiliste ja lepinguliste nõuete täitmine

Kavatseme järgida infoturbega seotud seadusi, määrusi, norme ja lepingulisi kohustusi ning vastata klientide ootustele.

5. Rikkumistele ja õnnetustele reageerimine

Anname endast parima, et võtta asjakohaseid meetmeid, et vältida infoturbega seotud õigusrikkumiste, lepingurikkumiste ja õnnetuste kordumist.

Avaldatud

2019-06-03
Scqr Inc. (株式会社 セキュリアル)
tegevdirektor Heddi Nabbisen (鍋Heddi谷 英Nabbisen憲)