Dasar Keselamatan

Dasar Asas Keselamatan Maklumat

Kami (sebagai Scqr Inc.) melindungi aset maklumat yang diberikan oleh pelanggan kami dari ancaman seperti kemalangan, bencana dan jenayah. Untuk meningkatkan keselamatan maklumat syarikat kami, kami menggunakan dasar berikut.
image

1. Tanggungjawab pengurusan

Kami melakukan yang terbaik untuk meningkatkan keselamatan maklumat secara sistematik dan berterusan di bawah inisiatif pengurusan.

2. Penambahbaikan sistem dalaman

Kami menetapkan peraturan keselamatan maklumat.

3. Usaha kakitangan

Kami berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk keselamatan maklumat.

4. Pematuhan dengan syarat undang-undang dan kontrak

Kami berhasrat untuk mematuhi undang-undang, peraturan, norma dan kewajiban kontrak yang berkaitan dengan keselamatan maklumat dan memenuhi harapan pelanggan kami.

5. Tindak balas terhadap pelanggaran dan kemalangan

Kami melakukan yang terbaik untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terulangnya pelanggaran undang-undang, pelanggaran kontrak, dan kemalangan yang berkaitan dengan keselamatan maklumat.

Diterbitkan pada

2019-06-03
Scqr Inc. (株式会社 セキュリアル)
Ketua Pegawai Eksekutif Heddi Nabbisen (鍋Heddi谷 英Nabbisen憲)