Veiligheidsbeleid

Basisbeleid voor informatiebeveiliging

Wij (als Scqr Inc.) beschermen de informatiemiddelen die door onze klanten worden verstrekt tegen bedreigingen zoals ongevallen, rampen en misdaden. Om de beveiliging van onze bedrijfsinformatie te verbeteren, werken we met het volgende beleid.
image

1. Bestuursverantwoordelijkheid

We doen ons best om de informatiebeveiliging systematisch en continu te verbeteren op initiatief van het management.

2. Verbetering van het interne systeem

We stellen informatiebeveiligingsregels op.

3. Personeelsinspanningen

We spannen ons in om de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor informatiebeveiliging.

4. Naleving van wettelijke en contractuele vereisten

We zijn van plan om te voldoen aan wet-, regelgeving, normen en contractuele verplichtingen met betrekking tot informatiebeveiliging en voldoen aan de verwachtingen van onze klanten.

5. Reactie op overtredingen en ongevallen

We doen ons best om passende maatregelen te nemen om herhaling van informatiebeveiligingsgerelateerde juridische overtredingen, contractschendingen en ongevallen te voorkomen.

gepubliceerd op

2019-06-03
Scqr Inc. (株式会社 セキュリアル)
Directeur Heddi Nabbisen (鍋Heddi谷 英Nabbisen憲)