Säkerhetspolicy

Grundläggande policy för informationssäkerhet

Vi (som Scqr Inc.) skyddar informationstillgångarna från våra kunder från hot som olyckor, katastrofer och brott. För att förbättra vårt företags informationssäkerhet arbetar vi med följande policy.
image

1. Ledningsansvar

Vi gör vårt bästa för att förbättra informationssäkerheten systematiskt och kontinuerligt under ledningens initiativ.

2. Förbättring av det interna systemet

Vi ställer in informationssäkerhetsregler.

3. Personalens ansträngningar

Vi strävar efter att skaffa oss de kunskaper och färdigheter som krävs för informationssäkerhet.

4. Överensstämmelse med lagliga och avtalsmässiga krav

Vi avser att följa lagar, förordningar, normer och avtalsenliga skyldigheter relaterade till informationssäkerhet och uppfylla våra kunders förväntningar.

5. Svar på kränkningar och olyckor

Vi gör vårt bästa för att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att informationssäkerhetsrelaterade juridiska överträdelser, kontraktsöverträdelser och olyckor upprepas.

publicerad på

2019-06-03
Scqr Inc. (株式会社 セキュリアル)
vd Heddi Nabbisen (鍋Heddi谷 英Nabbisen憲)