Chính sách bảo mật

Chính sách cơ bản về bảo mật thông tin

Chúng tôi (với tư cách là Scqr Inc.) bảo vệ tài sản thông tin do khách hàng của chúng tôi cung cấp khỏi các mối đe dọa như tai nạn, thảm họa và tội phạm. Để cải thiện bảo mật thông tin công ty của chúng tôi, chúng tôi làm việc với chính sách sau đây.
image

1. Trách nhiệm quản lý

Chúng tôi cố gắng hết sức để cải thiện an ninh thông tin một cách có hệ thống và liên tục theo sáng kiến của ban lãnh đạo.

2. Cải tiến hệ thống nội bộ

Chúng tôi thiết lập các quy tắc bảo mật thông tin.

3. Nỗ lực của nhân viên

Chúng tôi nỗ lực để có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo mật thông tin.

4. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và hợp đồng

Chúng tôi có ý định tuân thủ luật pháp, quy định, quy chuẩn và nghĩa vụ hợp đồng liên quan đến bảo mật thông tin và đáp ứng mong đợi của khách hàng.

5. Ứng phó với vi phạm và tai nạn

Chúng tôi cố gắng hết sức để thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc tái diễn các vi phạm pháp luật, vi phạm hợp đồng và tai nạn liên quan đến bảo mật thông tin.

Được xuất bản trên

2019-06-03
Scqr Inc. (株式会社 セキュリアル)
giám đốc điều hành Heddi Nabbisen (鍋Heddi谷 英Nabbisen憲)